วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

สวดพระคาถาชินบัญชรและพระคาถาเงินล้าน(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๖๑)

๒๔ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดพระคาถาชินบัญชรและพระคาถาเงินล้าน
610924_03_ปกิณกะธรรมสวดพระคาถาชินบัญชรและพระคาถาเงินล้าน.mp3