วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๑)

๓๐ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์
610930_01_ปกิณกะธรรมทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์.mp3