วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ(เทศน์ ๒๙ ก.ย. ๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๑-เทศน์จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ
610929_03_เทศน์จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ.mp3