วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

เจริญทาน ศีล ภาวนาด้วยจิตสงบละความกังวล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๖๑)

๒๔ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญทาน ศีล ภาวนาด้วยจิตสงบละความกังวล
610924_05_ปกิณกะธรรมเจริญทานศีลภาวนาด้วยจิตสงบละความกังวล.mp3