วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

บุญความดีในเขตพระพุทธศาสนาเป็นบุญอันประเสริฐ(เทศน์ ๑ ก.ย. ๖๑)

๑ ก.ย. ๖๑-เทศน์บุญความดีในเขตพระพุทธศาสนาเป็นบุญอันประเสริฐ
610901_03_เทศน์บุญความดีในเขตพระพุทธศาสนาเป็นบุญอันประเสริฐ.mp3