วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การฝึกมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิ
580628_10_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิ.mp3

การบรรลุมรรคผลเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการบรรลุมรรคผลเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา
580628_09_ปกิณกะธรรมการบรรลุมรรคผลเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒๘ มิ.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
580628_08_พระเมตตาพร.mp3

การอธิษฐานผลของทาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการอธิษฐานผลของทาน
580628_07_ปกิณกะธรรมการอธิษฐานผลของทาน.mp3

การมีร่างกาย(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการมีร่างกาย
580628_06_คุยก่อนกรรมฐานการมีร่างกาย.mp3

พระเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์
580628_05_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3

การฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร๔(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร๔
580628_04_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร๔.mp3

ใคร่ครวญให้ดีก่อนจึงค่อยทำ(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนจึงค่อยทำ
580628_03_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนจึงค่อยทำ.mp3

ทุกข์จากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ(เทศน์ ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-เทศน์ทุกข์จากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ
580628_02_เทศน์ทุกข์จากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ.mp3

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อภิญญาสมาบัติครั้งที่๓การชนะความกลัว(ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๕๘)

๒๗ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติครั้งที่๓การชนะความกลัว
580627_10_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติครั้งที่๓การชนะความกลัว.mp3

โลกนี้จะหาความสุขได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๕๘)

๒๗ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมโลกนี้จะหาความสุขได้ยาก
580627_08_ปกิณกะธรรมโลกนี้จะหาความสุขได้ยาก.mp3

การนำปฎิเวธมาปฏิบัติผลไม่เกิด(ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๕๘)

๒๗ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการนำปฎิเวธมาปฏิบัติผลไม่เกิด
580627_07_ปกิณกะธรรมการนำปฎิเวธมาปฏิบัติผลไม่เกิด.mp3

นิวรณ์ของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๕๘)

๒๗ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมนิวรณ์ของพระอริยะ
580627_06_ปกิณกะธรรมนิวรณ์ของพระอริยะ.mp3

การทบทวนข้อปฏิบัติ(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๗ มิ.ย. ๕๘)

๒๗ มิ.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการทบทวนข้อปฏิบัติ
580627_05_คุยก่อนกรรมฐานการทบทวนข้อปฏิบัติ.mp3

การทำทานเป็นชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๕๘)

๒๗ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำทานเป็นชาติสุดท้าย
580627_04_ปกิณกะธรรมการทำทานเป็นชาติสุดท้าย.mp3

งานสาธารณะประโยชน์บูชาทองคำ(ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๕๘)

๒๗ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์บูชาทองคำ
580627_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์บูชาทองคำ.mp3

อย่าได้ประมาทในชีวิต(เทศน์ ๒๗ มิ.ย. ๕๘)

๒๗ มิ.ย. ๕๘-เทศน์อย่าได้ประมาทในชีวิต
580627_02_เทศน์อย่าได้ประมาทในชีวิต.mp3

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒๑ มิ.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
580621_09_พระเมตตาพร.mp3

โอวาทแด่ผู้บวช(ปกิณกะธรรม ๒๑ มิ.ย. ๕๘)

๒๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้บวช
580621_08_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้บวช.mp3

ทำความดีบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๑ มิ.ย. ๕๘)

๒๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำความดีบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580621_06_ปกิณกะธรรมทำความดีบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

การมองความจริงให้ครบ(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๑ มิ.ย. ๕๘)

๒๑ มิ.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการมองความจริงให้ครบ
580621_05_คุยก่อนกรรมฐานการมองความจริงให้ครบ.mp3

บารมี๑๐ของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๒๑ มิ.ย. ๕๘)

๒๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบารมี๑๐ของสมณเพศ
580621_04_ปกิณกะธรรมบารมี๑๐ของสมณเพศ.mp3

อารมณ์พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๒๑ มิ.ย. ๕๘)

๒๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระนิพพาน
580621_03_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระนิพพาน.mp3

คุณแห่งศีล(เทศน์ ๒๑ มิ.ย. ๕๘)

๒๑ มิ.ย. ๕๘-เทศน์คุณแห่งศีล
580621_02_เทศน์คุณแห่งศีล.mp3

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อภิญญาสมาบัติครั้งที่๒พรหมวิหารสี่อัปปมัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๐ มิ.ย. ๕๘)

๒๐ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติครั้งที่๒พรหมวิหารสี่อัปปมัญญา
580620_08_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติครั้งที่๒พรหมวิหารสี่อัปปมัญญา.mp3

ฝึกสมาบัติแปดได้ผลต้องเห็นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๐ มิ.ย. ๕๘)

๒๐ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมฝึกสมาบัติแปดได้ผลต้องเห็นทุกข์
580620_06_ปกิณกะธรรมฝึกสมาบัติแปดได้ผลต้องเห็นทุกข์.mp3

งานสาธารณะประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๐ มิ.ย. ๕๘)

๒๐ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์
580620_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์.mp3

ความศรัทธากตัญญูต่อพระพุทธเจ้าในวันไหว้ครู(เทศน์ ๒๐ มิ.ย. ๕๘)

๒๐ มิ.ย. ๕๘-เทศน์ความศรัทธากตัญญูต่อพระพุทธเจ้าในวันไหว้ครู
580620_04_เทศน์ความศรัทธากตัญญูต่อพระพุทธเจ้าในวันไหว้ครู.mp3

การตั้งจิตอธิษฐานที่มีผลใหญ่(ปกิณกะธรรม ๒๐ มิ.ย. ๕๘)

๒๐ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานที่มีผลใหญ่
580620_03_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานที่มีผลใหญ่.mp3

บวงสรวงไหว้ครูและบูชาสวดอิติปิโส๑๐๘จบ(ปกิณกะธรรม ๒๐ มิ.ย. ๕๘)

๒๐ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงไหว้ครูและบูชาสวดอิติปิโส๑๐๘จบ
580620_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงไหว้ครูและบูชาสวดอิติปิโส๑๐๘จบ.mp3

บูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู (ปกิณกะธรรม ๒๐ มิ.ย. ๕๘)

๒๐ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
580620_01_ปกิณกะธรรมบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑๔ มิ.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
580614_08_พระเมตตาพร.mp3

การตอบแทนผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๕๘)

๑๔ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตอบแทนผู้มีพระคุณ
580614_06_ปกิณกะธรรมการตอบแทนผู้มีพระคุณ.mp3

การฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร๔(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๔ มิ.ย. ๕๘)

๑๔ มิ.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร๔
580614_05_คุยก่อนกรรมฐานการฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร๔.mp3

ปฏิบัติตามครูอาบาจารย์ต้องอาศัยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๕๘)

๑๔ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิบัติตามครูอาบาจารย์ต้องอาศัยกำลังใจ
580614_04_ปกิณกะธรรมปฏิบัติตามครูอาบาจารย์ต้องอาศัยกำลังใจ.mp3

บารมี๓๐ทัศ(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๕๘)

๑๔ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบารมี๓๐ทัศ
580614_03_ปกิณกะธรรมบารมี๓๐ทัศ.mp3

กำลังใจเพื่อมรรคผลนิพพาน(เทศน์ ๑๔ มิ.ย. ๕๘)

๑๔ มิ.ย. เทศน์กำลังใจเพื่อมรรคผลนิพพาน
580614_02_เทศน์กำลังใจเพื่อมรรคผลนิพพาน.mp3

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หัวใจอภิญญาสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมหัวใจอภิญญาสมาบัติ
580613_10_ปกิณกะธรรมหัวใจอภิญญาสมาบัติ.mp3

คนมีมานะ(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมคนมีมานะ
580613_09_ปกิณกะธรรมคนมีมานะ.mp3

สมณเพศดีหาได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสมณเพศดีหาได้ยาก
580613_08_ปกิณกะธรรมสมณเพศดีหาได้ยาก.mp3

คติต้องแน่นอน(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมคติต้องแน่นอน
580613_07_ปกิณกะธรรมคติต้องแน่นอน.mp3

มโนกรรม(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานมโนกรรม
580613_06_คุยก่อนกรรมฐานมโนกรรม.mp3

ทุกขเวทนาไม่มีใครหลีกพ้น(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทุกขเวทนาไม่มีใครหลีกพ้น
580613_05_ปกิณกะธรรมทุกขเวทนาไม่มีใครหลีกพ้น.mp3

ระลึกถีงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมระลึกถีงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
580613_04_ปกิณกะธรรมระลึกถีงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3

อานิสงส์การถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายทาน
580613_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายทาน.mp3

บุญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลและภาวนา(เทศน์ ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-เทศน์บุญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลและภาวนา
580613_02_เทศน์บุญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลและภาวนา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

๗ มิ.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
580607_08_พระเมตตาพร.mp3

การรักษาปฏิปทาของผู้ปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๗ มิ.ย. ๕๘)

๗ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรักษาปฏิปทาของผู้ปฏิบัติ
580607_07_ปกิณกะธรรมการรักษาปฏิปทาของผู้ปฏิบัติ.mp3

วางสังขารุเบกขาญาณด้วยการพิจารณาความตาย(คุยก่อนกรรมฐาน ๗ มิ.ย. ๕๘)

๗ มิ.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานวางสังขารุเบกขาญาณด้วยการพิจารณาความตาย
580607_06_คุยก่อนกรรมฐานวางสังขารุเบกขาญาณด้วยการพิจารณาความตาย.mp3

กำลังใจในการทดแทนคุณพ่อแม่(ตอบปัญหาธรรม ๗ มิ.ย. ๕๘)

๗ มิ.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมกำลังใจในการทดแทนคุณพ่อแม่
580607_05_ตอบปัญหาธรรมกำลังใจในการทดแทนคุณพ่อแม่.mp3

จริต๖(ตอบปัญหาธรรม ๗ มิ.ย. ๕๘)

๗ มิ.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมจริต๖
580607_04_ตอบปัญหาธรรมจริต๖.mp3

ความเคารพในทานที่ถวายต่อพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๗ มิ.ย. ๕๘)

๗ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเคารพในทานที่ถวายต่อพระรัตนตรัย
580607_03_ปกิณกะธรรมความเคารพในทานที่ถวายต่อพระรัตนตรัย.mp3

การเห็นตามคำสอนของพระต้องอาศัยกำลังบุญ(เทศน์ ๗ มิ.ย. ๕๘)

๗ มิ.ย. ๕๘-เทศน์การเห็นตามคำสอนของพระต้องอาศัยกำลังบุญ
580607_02_เทศน์การเห็นตามคำสอนของพระต้องอาศัยกำลังบุญ.mp3

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การฝึกทิพจักขุญาณต้องมีพุทธานุสติ(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกทิพจักขุญาณต้องมีพุทธานุสติ
580606_10_ปกิณกะธรรมการฝึกทิพจักขุญาณต้องมีพุทธานุสติ.mp3

การวางอารมณ์ไปพระนิพพานเมื่อมีเวทนา(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ไปพระนิพพานเมื่อมีเวทนา
580606_08_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ไปพระนิพพานเมื่อมีเวทนา.mp3

ปากเป็นเอกเลขเป็นโท(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปากเป็นเอกเลขเป็นโท
580606_07_ปกิณกะธรรมปากเป็นเอกเลขเป็นโท.mp3

ของดีของพระ(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมของดีของพระ
580606_06_ปกิณกะธรรมของดีของพระ.mp3

กำลังใจให้ทานด้วยสมาธิ(คุยก่อนกรรมฐาน ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานกำลังใจให้ทานด้วยสมาธิ
580606_05_คุยก่อนกรรมฐานกำลังใจให้ทานด้วยสมาธิ.mp3

การปฎิบัติต้องอาศัยบุญ(ตอบปัญหาธรรม ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการปฎิบัติต้องอาศัยบุญ
580606_04_ตอบปัญหาธรรมการปฎิบัติต้องอาศัยบุญ.mp3

ทานที่มีผลเลิศ(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานที่มีผลเลิศ
580606_03_ปกิณกะธรรมทานที่มีผลเลิศ.mp3

ความสุขอันยอดเยี่ยมด้วยการดับตัณหา(เทศน์ ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-เทศน์ความสุขอันยอดเยี่ยมด้วยการดับตัณหา
580606_02_เทศน์ความสุขอันยอดเยี่ยมด้วยการดับตัณหา.mp3

สวดอิติปิโส๙จบ(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๙จบ
580606_01_ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๙จบ.mp3

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑ มิ.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
580601_10_พระเมตตาพร.mp3

การขอขมาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๕๘)

๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการขอขมาพระรัตนตรัย
580601_08_ปกิณกะธรรมการขอขมาพระรัตนตรัย.mp3

การมีที่พึ่งหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๕๘)

๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีที่พึ่งหาประมาณมิได้
580601_07_ปกิณกะธรรมการมีที่พึ่งหาประมาณมิได้.mp3

ความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๕๘)

๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
580601_06_ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.mp3

การเห็นความจริงต้องอาศัยวิปัสสนาญาณและสมถะ(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๕๘)

๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นความจริงต้องอาศัยวิปัสสนาญาณและสมถะ
580601_05_ปกิณกะธรรมการเห็นความจริงต้องอาศัยวิปัสสนาญาณและสมถะ.mp3

การเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๑ มิ.ย. ๕๘)

๑ มิ.ย. ๕๘-เทศน์การเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580601_04_เทศน์การเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๕๘)

๑ มิ.ย. ๕๘-580601_03_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
580601_03_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3