วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ใคร่ครวญให้ดีก่อนจึงค่อยทำ(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนจึงค่อยทำ
580628_03_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนจึงค่อยทำ.mp3