วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การมีร่างกาย(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการมีร่างกาย
580628_06_คุยก่อนกรรมฐานการมีร่างกาย.mp3