วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

งานสาธารณะประโยชน์บูชาทองคำ(ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๕๘)

๒๗ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์บูชาทองคำ
580627_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์บูชาทองคำ.mp3