วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทานที่มีผลเลิศ(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานที่มีผลเลิศ
580606_03_ปกิณกะธรรมทานที่มีผลเลิศ.mp3