วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การทบทวนข้อปฏิบัติ(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๗ มิ.ย. ๕๘)

๒๗ มิ.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการทบทวนข้อปฏิบัติ
580627_05_คุยก่อนกรรมฐานการทบทวนข้อปฏิบัติ.mp3