วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

มโนกรรม(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานมโนกรรม
580613_06_คุยก่อนกรรมฐานมโนกรรม.mp3