วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โอวาทแด่ผู้ตั้งใจบวชพระ(ปกิณกะธรรม ๓๐ มิ.ย. ๕๘)

๓๐ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้ตั้งใจบวชพระ
580630_01_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้ตั้งใจบวชพระ.mp3