วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ความสุขอันยอดเยี่ยมด้วยการดับตัณหา(เทศน์ ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-เทศน์ความสุขอันยอดเยี่ยมด้วยการดับตัณหา
580606_02_เทศน์ความสุขอันยอดเยี่ยมด้วยการดับตัณหา.mp3