วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การฝึกทิพจักขุญาณต้องมีพุทธานุสติ(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๕๘)

๖ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกทิพจักขุญาณต้องมีพุทธานุสติ
580606_10_ปกิณกะธรรมการฝึกทิพจักขุญาณต้องมีพุทธานุสติ.mp3