วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คุณแห่งศีล(เทศน์ ๒๑ มิ.ย. ๕๘)

๒๑ มิ.ย. ๕๘-เทศน์คุณแห่งศีล
580621_02_เทศน์คุณแห่งศีล.mp3