วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร๔(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๘)

๒๘ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร๔
580628_04_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร๔.mp3