วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บวงสรวงไหว้ครูและบูชาสวดอิติปิโส๑๐๘จบ(ปกิณกะธรรม ๒๐ มิ.ย. ๕๘)

๒๐ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงไหว้ครูและบูชาสวดอิติปิโส๑๐๘จบ
580620_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงไหว้ครูและบูชาสวดอิติปิโส๑๐๘จบ.mp3