วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปฏิบัติตามครูอาบาจารย์ต้องอาศัยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๕๘)

๑๔ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิบัติตามครูอาบาจารย์ต้องอาศัยกำลังใจ
580614_04_ปกิณกะธรรมปฏิบัติตามครูอาบาจารย์ต้องอาศัยกำลังใจ.mp3