วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทำความดีบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๑ มิ.ย. ๕๘)

๒๑ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำความดีบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580621_06_ปกิณกะธรรมทำความดีบูชาคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3