วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หัวใจอภิญญาสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมหัวใจอภิญญาสมาบัติ
580613_10_ปกิณกะธรรมหัวใจอภิญญาสมาบัติ.mp3