วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒๘ ก.พ. ๕๙-พระเมตตาพร
590228_07_พระเมตตาพร.mp3

ใคร่ครวญโทษของการทุศีล(กรรมฐาน ๒๘ ก.พ. ๕๙)

๒๘ ก.พ. ๕๙-กรรมฐานใคร่ครวญโทษของการทุศีล
590228_06_กรรมฐานใคร่ครวญโทษของการทุศีล.mp3

การทรงความดีถวายเป็นปฏิบัติบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๕๙)

๒๘ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทรงความดีถวายเป็นปฏิบัติบูชา
590228_05_ปกิณกะธรรมการทรงความดีถวายเป็นปฏิบัติบูชา.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้โอกาสทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๕๙)

๒๘ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้โอกาสทำความดี
590228_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้โอกาสทำความดี.mp3

ทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๕๙)

๒๘ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด
590228_03_ปกิณกะธรรมทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

ทานอันเป็นปรมัตถบารมี(เทศน์ ๒๘ ก.พ. ๕๙)

๒๘ ก.พ. ๕๙-เทศน์ทานอันเป็นปรมัตถบารมี
590228_02_เทศน์ทานอันเป็นปรมัตถบารมี.mp3

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การปฏิบัติที่ได้ผลใจต้องสงบ(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.พ. ๕๙)

๒๗ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติที่ได้ผลใจต้องสงบ
590227_04_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติที่ได้ผลใจต้องสงบ.mp3

พระธรรมวินัย(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.พ. ๕๙)

๒๗ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัย
590227_02_ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัย.mp3

การยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.พ. ๕๙)

๒๗ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการยอมรับความจริง
590227_01_ปกิณกะธรรมการยอมรับความจริง.mp3

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒๒ ก.พ. ๕๙-พระเมตตาพร
590222_09_พระเมตตาพร.mp3

หล่อพระจะมีผลใหญ่จิตใจต้องบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๙)

๒๒ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมหล่อพระจะมีผลใหญ่จิตใจต้องบริสุทธิ์
590222_07_ปกิณกะธรรมหล่อพระจะมีผลใหญ่จิตใจต้องบริสุทธิ์.mp3

เอาผลที่ได้มาปฎิบัติต่อเพราะได้เห็นทุกข์แล้ว(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๙)

๒๒ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมเอาผลที่ได้มาปฎิบัติต่อเพราะได้เห็นทุกข์แล้ว
590222_06_ปกิณกะธรรมเอาผลที่ได้มาปฎิบัติต่อเพราะได้เห็นทุกข์แล้ว.mp3

ความเชื่อและศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าธรรมจะรักษา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๙)

๒๒ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเชื่อและศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าธรรมจะรักษา
590222_05_ปกิณกะธรรมความเชื่อและศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าธรรมจะรักษา.mp3

การตั้งใจถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๙)

๒๒ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทาน
590222_04_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทาน.mp3

โอวาทปฎิโมกข์หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา(เทศน์ ๒๒ ก.พ. ๕๙)

๒๒ ก.พ. ๕๙-เทศน์โอวาทปฎิโมกข์หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
590222_03_เทศน์โอวาทปฎิโมกข์หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา.mp3

ทำวัตรเช้าบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๙)

๒๒ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้าบูชาคุณพระรัตนตรัย
590222_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้าบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

บวงสรวงระลึกคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆะบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๙)

๒๒ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมบวงสรวงระลึกคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆะบูชา
590222_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงระลึกคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆะบูชา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ความหลุดพ้นมิใช่สมาธิแต่เป็นกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมความหลุดพ้นมิใช่สมาธิแต่เป็นกำลังใจ
590221_10_ปกิณกะธรรมความหลุดพ้นมิใช่สมาธิแต่เป็นกำลังใจ.mp3

ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้น
590221_09_ปกิณกะธรรมความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้น.mp3

การทำใจให้พร้อมก่อนตาย(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำใจให้พร้อมก่อนตาย
590221_07_ปกิณกะธรรมการทำใจให้พร้อมก่อนตาย.mp3

การใคร่ครวญความเบื่อหน่ายในร่างกาย(กรรมฐาน ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-กรรมฐานการใคร่ครวญความเบื่อหน่ายในร่างกาย
590221_06_กรรมฐานการใคร่ครวญความเบื่อหน่ายในร่างกาย.mp3

ปฏิบัติตามคำสอนของพระต้องไม่ลังเลสงสัย(ตอบปัญหาธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-ตอบปัญหาธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระต้องไม่ลังเลสงสัย
590221_05_ตอบปัญหาธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระต้องไม่ลังเลสงสัย.mp3

ผู้เดินตามพระพุทธเจ้าโดยไม่ประมาทจึงจะหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้เดินตามพระพุทธเจ้าโดยไม่ประมาทจึงจะหลุดพ้น
590221_04_ปกิณกะธรรมผู้เดินตามพระพุทธเจ้าโดยไม่ประมาทจึงจะหลุดพ้น.mp3

การอธิษฐานผลของทาน(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการอธิษฐานผลของทาน
590221_03_ปกิณกะธรรมการอธิษฐานผลของทาน.mp3

ทำความดีให้ถึงพร้อม(เทศน์ ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-เทศน์ทำความดีให้ถึงพร้อม
590221_02_เทศน์ทำความดีให้ถึงพร้อม.mp3

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การฝึกจิตให้มีกำลังใจสูง(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.พ. ๕๙)

๒๐ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้มีกำลังใจสูง
590220_10_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้มีกำลังใจสูง.mp3

อารมณ์ถึงพร้อมการไม่อยากเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.พ. ๕๙)

๒๐ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์ถึงพร้อมการไม่อยากเกิด
590220_09_ปกิณกะธรรมอารมณ์ถึงพร้อมการไม่อยากเกิด.mp3

ความเมตตาของพระต่อผู้ปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.พ. ๕๙)

๒๐ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระต่อผู้ปฏิบัติ
590220_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระต่อผู้ปฏิบัติ.mp3

พิจารณาการไม่เกิดอีกแล้ว(กรรมฐาน ๒๐ ก.พ. ๕๙)

๒๐ ก.พ. ๕๙-กรรมฐานพิจารณาการไม่เกิดอีกแล้ว
590220_06_กรรมฐานพิจารณาการไม่เกิดอีกแล้ว.mp3

การปฏิบัติให้ได้ผลต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.พ. ๕๙)

๒๐ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้ได้ผลต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
590220_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้ได้ผลต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3

การทำความดีไม่ต้องสงสัยและการรักษาศีล(ตอบปัญหาธรรม ๒๐ ก.พ. ๕๙)

๒๐ ก.พ. ๕๙-ตอบปัญหาธรรมการทำความดีไม่ต้องสงสัยและการรักษาศีล
590220_04_ตอบปัญหาธรรมการทำความดีไม่ต้องสงสัยและการรักษาศีล.mp3

การสร้างกำลังใจในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.พ. ๕๙)

๒๐ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจในการถวายทาน
590220_03_ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจในการถวายทาน.mp3

ให้ถึงพร้อมละความชั่ว(เทศน์ ๒๐ ก.พ. ๕๙)

๒๐ ก.พ. ๕๙-เทศน์ให้ถึงพร้อมละความชั่ว
590220_02_เทศน์ให้ถึงพร้อมละความชั่ว.mp3

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การปฏิบัติต้องมีอิทธิบาททำเป็นอารมณ์เดียวจึงเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.พ. ๕๙)

๑๔ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีอิทธิบาททำเป็นอารมณ์เดียวจึงเกิดผล
590214_07_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีอิทธิบาททำเป็นอารมณ์เดียวจึงเกิดผล.mp3

พระเมตตาของครูบาอาจารย์หาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.พ. ๕๙)

๑๔ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์หาประมาณมิได้
590214_06_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์หาประมาณมิได้.mp3

อารมณ์พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.พ. ๕๙)

๑๔ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ
590214_05_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ.mp3

การปลูกศรัทธาของสมณเพศ(ตอบปัญหาธรรม ๑๔ ก.พ. ๕๙)

๑๔ ก.พ. ๕๙-ตอบปัญหาธรรมการปลูกศรัทธาของสมณเพศ
590214_04_ตอบปัญหาธรรมการปลูกศรัทธาของสมณเพศ.mp3

พิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ(ตอบปัญหาธรรม ๑๔ ก.พ. ๕๙)

๑๔ ก.พ. ๕๙-ตอบปัญหาธรรมพิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ
590214_03_ตอบปัญหาธรรมพิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ.mp3

วิชชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทำให้หลุดพ้น(เทศน์ ๑๔ ก.พ. ๕๙)

๑๔ ก.พ. ๕๙-เทศน์วิชชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทำให้หลุดพ้น
590214_02_เทศน์วิชชาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทำให้หลุดพ้น.mp3

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การปลูกความศรัทธาต้องใช้กำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๕๙)

๑๓ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปลูกความศรัทธาต้องใช้กำลังใจ
590213_10_ปกิณกะธรรมการปลูกความศรัทธาต้องใช้กำลังใจ.mp3

แนวทางการปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๕๙)

๑๓ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติของสมณเพศ
590213_08_ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติของสมณเพศ.mp3

ใคร่ครวญทุกข์เป็นสิ่งที่เราทำมา(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๕๙)

๑๓ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์เป็นสิ่งที่เราทำมา
590213_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์เป็นสิ่งที่เราทำมา.mp3

อารมณ์โคตรภูของพระโสดาบัน(กรรมฐาน ๑๓ ก.พ. ๕๙)

๑๓ ก.พ. ๕๙-กรรมฐานอารมณ์โคตรภูของพระโสดาบัน
590213_06_กรรมฐานอารมณ์โคตรภูของพระโสดาบัน.mp3

การปฏิบัติต้องพึ่งบารมีของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๕๙)

๑๓ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องพึ่งบารมีของพระพุทธเจ้า
590213_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องพึ่งบารมีของพระพุทธเจ้า.mp3

ฝึกการให้ตามพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๕๙)

๑๓ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมฝึกการให้ตามพระพุทธเจ้า
590213_04_ปกิณกะธรรมฝึกการให้ตามพระพุทธเจ้า.mp3

การตั้งจิตอธิษฐานผลของทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๕๙)

๑๓ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานผลของทาน
590213_03_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานผลของทาน.mp3

บุญกุศลที่มีกำลังต้องอาศัยพุทโธอัปปมาโณ(เทศน์ ๑๓ ก.พ. ๕๙)

๑๓ ก.พ. ๕๙-เทศน์บุญกุศลที่มีกำลังต้องอาศัยพุทโธอัปปมาโณ
590213_02_เทศน์บุญกุศลที่มีกำลังต้องอาศัยพุทโธอัปปมาโณ.mp3

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๘ ก.พ. ๕๙-พระเมตตาพร
590208_08_พระเมตตาพร.mp3


ทำทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่ของสมมุติ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๕๙)

๘ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่ของสมมุติ
590208_07_ปกิณกะธรรมทำทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่ของสมมุติ.mp3

การปฎิบัติที่เข้าถึงต้องเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๕๙)

๘ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฎิบัติที่เข้าถึงต้องเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
590208_06_ปกิณกะธรรมการปฎิบัติที่เข้าถึงต้องเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

ปัญญาญาณเกิดจากการรู้คุณพระพุทธเจ้า(ตอบปัญหาธรรม ๘ ก.พ. ๕๙)

๘ ก.พ. ๕๙-ตอบปัญหาธรรมปัญญาญาณเกิดจากการรู้คุณพระพุทธเจ้า
590208_05_ตอบปัญหาธรรมปัญญาญาณเกิดจากการรู้คุณพระพุทธเจ้า.mp3

ผลจากการถวายทานที่มั่นคงดีแล้ว(ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๕๙)

๘ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลจากการถวายทานที่มั่นคงดีแล้ว
590208_04_ปกิณกะธรรมผลจากการถวายทานที่มั่นคงดีแล้ว.mp3

รักษาจิตให้เป็นกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลและภาวนา(เทศน์ ๘ ก.พ. ๕๙)

๘ ก.พ. ๕๙-เทศน์รักษาจิตให้เป็นกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลและภาวนา
590208_03_เทศน์รักษาจิตให้เป็นกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลและภาวนา.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๕๙)

๘ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590208_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

บวงสรวงวันตรุษจีน(ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๕๙)

๘ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมบวงสรวงวันตรุษจีน
590208_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงวันตรุษจีน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทำความดีเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๗ ก.พ. ๕๙)

๗ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีเป็นปรมัตถบารมี
590207_08_ปกิณกะธรรมทำความดีเป็นปรมัตถบารมี.mp3

พุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๗ ก.พ. ๕๙)

๗ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
590207_05_ปกิณกะธรรมพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3

พิจารณากายกับจิต(คุยก่อนกรรมฐาน ๗ ก.พ. ๕๙)

๗ ก.พ. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานพิจารณากายกับจิต
590207_04_คุยก่อนกรรมฐานพิจารณากายกับจิต.mp3

สอนจิตให้เห็นความจริงตามพระ(ปกิณกะธรรม ๗ ก.พ. ๕๙)

๗ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมสอนจิตให้เห็นความจริงตามพระ
590207_03_ปกิณกะธรรมสอนจิตให้เห็นความจริงตามพระ.mp3

ทรงพรหมวิหาร๔เป็นอารมณ์(เทศน์ ๗ ก.พ. ๕๙)

๗ ก.พ. ๕๙-เทศน์ทรงพรหมวิหาร๔เป็นอารมณ์
590207_02_เทศน์ทรงพรหมวิหาร๔เป็นอารมณ์.mp3

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การตัดภาระทางโลกอยู่กับปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๖ ก.พ. ๕๙)

๖ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตัดภาระทางโลกอยู่กับปัจจุบันอารมณ์
590206_09_ปกิณกะธรรมการตัดภาระทางโลกอยู่กับปัจจุบันอารมณ์.mp3

การหาวิหารธรรมเป็นที่ครองใจ(ปกิณกะธรรม ๖ ก.พ. ๕๙)

๖ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการหาวิหารธรรมเป็นที่ครองใจ
590206_08_ปกิณกะธรรมการหาวิหารธรรมเป็นที่ครองใจ.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๖ ก.พ. ๕๙)

๖ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
590206_07_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

อานิสงส์การหล่อพระพุทธรูปเจริญธรรมได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๖ ก.พ. ๕๙)

๖ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การหล่อพระพุทธรูปเจริญธรรมได้ง่าย
590206_06_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การหล่อพระพุทธรูปเจริญธรรมได้ง่าย.mp3

ทำสมาธิให้ถึงพิจารณาคุณของพระ(คุยก่อนกรรมฐาน ๖ ก.พ. ๕๙)

๖ ก.พ. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานทำสมาธิให้ถึงพิจารณาคุณของพระ
590206_05_คุยก่อนกรรมฐานทำสมาธิให้ถึงพิจารณาคุณของพระ.mp3

ปฎิบัติให้เห็นความจริงแบบพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๖ ก.พ. ๕๙)

๖ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฎิบัติให้เห็นความจริงแบบพระอริยะ
590206_04_ปกิณกะธรรมปฎิบัติให้เห็นความจริงแบบพระอริยะ.mp3

กำลังใจเต็มเกิดจากงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๖ ก.พ. ๕๙)

๖ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มเกิดจากงานสาธารณประโยชน์
590206_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มเกิดจากงานสาธารณประโยชน์.mp3

ใคร่ครวญความลังเลสงสัยในการไปพระนิพพาน(เทศน์ ๖ ก.พ. ๕๙)

๖ ก.พ. ๕๙-เทศน์ใคร่ครวญความลังเลสงสัยในการไปพระนิพพาน
590206_02_เทศน์ใคร่ครวญความลังเลสงสัยในการไปพระนิพพาน.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๖ ก.พ. ๕๙)

๖ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590206_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3