วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การใคร่ครวญความเบื่อหน่ายในร่างกาย(กรรมฐาน ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-กรรมฐานการใคร่ครวญความเบื่อหน่ายในร่างกาย
590221_06_กรรมฐานการใคร่ครวญความเบื่อหน่ายในร่างกาย.mp3