วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทำความดีให้ถึงพร้อม(เทศน์ ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-เทศน์ทำความดีให้ถึงพร้อม
590221_02_เทศน์ทำความดีให้ถึงพร้อม.mp3