วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ปัญญาญาณเกิดจากการรู้คุณพระพุทธเจ้า(ตอบปัญหาธรรม ๘ ก.พ. ๕๙)

๘ ก.พ. ๕๙-ตอบปัญหาธรรมปัญญาญาณเกิดจากการรู้คุณพระพุทธเจ้า
590208_05_ตอบปัญหาธรรมปัญญาญาณเกิดจากการรู้คุณพระพุทธเจ้า.mp3