วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พระเมตตาของครูบาอาจารย์หาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.พ. ๕๙)

๑๔ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์หาประมาณมิได้
590214_06_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์หาประมาณมิได้.mp3