วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โอวาทปฎิโมกข์หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา(เทศน์ ๒๒ ก.พ. ๕๙)

๒๒ ก.พ. ๕๙-เทศน์โอวาทปฎิโมกข์หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
590222_03_เทศน์โอวาทปฎิโมกข์หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา.mp3