วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อารมณ์โคตรภูของพระโสดาบัน(กรรมฐาน ๑๓ ก.พ. ๕๙)

๑๓ ก.พ. ๕๙-กรรมฐานอารมณ์โคตรภูของพระโสดาบัน
590213_06_กรรมฐานอารมณ์โคตรภูของพระโสดาบัน.mp3