วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การฝึกจิตให้มีกำลังใจสูง(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.พ. ๕๙)

๒๐ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้มีกำลังใจสูง
590220_10_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้มีกำลังใจสูง.mp3