วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พิจารณาการไม่เกิดอีกแล้ว(กรรมฐาน ๒๐ ก.พ. ๕๙)

๒๐ ก.พ. ๕๙-กรรมฐานพิจารณาการไม่เกิดอีกแล้ว
590220_06_กรรมฐานพิจารณาการไม่เกิดอีกแล้ว.mp3