วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ(ตอบปัญหาธรรม ๑๔ ก.พ. ๕๙)

๑๔ ก.พ. ๕๙-ตอบปัญหาธรรมพิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ
590214_03_ตอบปัญหาธรรมพิจารณาธรรมให้เกิดผลต้องอาศัยกำลังใจ.mp3