วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ให้ถึงพร้อมละความชั่ว(เทศน์ ๒๐ ก.พ. ๕๙)

๒๐ ก.พ. ๕๙-เทศน์ให้ถึงพร้อมละความชั่ว
590220_02_เทศน์ให้ถึงพร้อมละความชั่ว.mp3