วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๕๙)

๒๘ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด
590228_03_ปกิณกะธรรมทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3