วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๖ ก.พ. ๕๙)

๖ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590206_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3