วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้โอกาสทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๕๙)

๒๘ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้โอกาสทำความดี
590228_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้โอกาสทำความดี.mp3