วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญทุกข์เป็นสิ่งที่เราทำมา(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๕๙)

๑๓ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์เป็นสิ่งที่เราทำมา
590213_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์เป็นสิ่งที่เราทำมา.mp3