วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การปฏิบัติต้องมีอิทธิบาททำเป็นอารมณ์เดียวจึงเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.พ. ๕๙)

๑๔ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีอิทธิบาททำเป็นอารมณ์เดียวจึงเกิดผล
590214_07_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีอิทธิบาททำเป็นอารมณ์เดียวจึงเกิดผล.mp3