วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การทำใจให้พร้อมก่อนตาย(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๙)

๒๑ ก.พ. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำใจให้พร้อมก่อนตาย
590221_07_ปกิณกะธรรมการทำใจให้พร้อมก่อนตาย.mp3