วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒๖ ก.พ. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

CH600219_09_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3

สุข ทุกข์เป็นของไม่แน่นอน(เสียงธรรม ๒๖ ก.พ. ๖๗)

๒๖ ก.พ. ๖๗ - สุข ทุกข์เป็นของไม่แน่นอน

CH600217_06_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82_%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99.mp3

ยากที่จะยินดีทำบุญร่วมกัน(เสียงธรรม ๒๖ ก.พ. ๖๗)

๒๖ ก.พ. ๖๗ - ยากที่จะยินดีทำบุญร่วมกัน

CH600211_08_%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99.mp3

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑๘ ก.พ. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

CH600213_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3

เทศน์(เสียงธรรม ๑๘ ก.พ. ๖๗)

๑๘ ก.พ. ๖๗ - เทศน์

CH600213_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C.mp3

มีพุทธานุสสติมีชัยไปกว่าครึ่ง(เสียงธรรม ๑๘ ก.พ. ๖๗)

๑๘ ก.พ. ๖๗ - มีพุทธานุสสติมีชัยไปกว่าครึ่ง

CH600205_07_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87.mp3

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑๑ ก.พ. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

CH600205_08_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3

เทศน์(เสียงธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๗)

๑๑ ก.พ. ๖๗ - เทศน์

CH600205_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C.mp3

เทศน์จะทำสิ่งใดก็อย่าขาดเมตตานะ(เสียงธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๗)

๑๑ ก.พ. ๖๗ - เทศน์จะทำสิ่งใดก็อย่าขาดเมตตานะ

CH600204_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0.mp3

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๔ ก.พ. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

SBUY6702_06_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3


แนะนำก่อนกรรมฐาน(เสียงธรรม ๔ ก.พ. ๖๗)

๔ ก.พ. ๖๗ - แนะนำก่อนกรรมฐาน

SBUY6702_05_%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99.mp3

อย่ากังวลเรื่องกายมากนัก(เสียงธรรม ๔ ก.พ. ๖๗)

๔ ก.พ. ๖๗ - อย่ากังวลเรื่องกายมากนัก

SBUY6702_04_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81.mp3