วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

มิตรแท้(เสียงธรรม ๓ ก.พ. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐)

๓ ก.พ. ๖๗ - มิตรแท้ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐)

600127_02_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89CH.mp3