วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เมตตา(เสียงธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๑๗ ก.พ. ๖๗ - เมตตา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)