วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เทศน์(เทศน์ ๑๑ ก.พ. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๗ - เทศน์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

600205_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8CCH.mp3