วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยจิตนอบน้อม(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยจิตนอบน้อม
610529_11_ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยจิตนอบน้อม.mp3

เวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา
610529_10_ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒๙ พ.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610529_09_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้(เทศน์ ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-เทศน์พระเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
610529_08_เทศน์พระเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้.mp3

สวดถวายพรพระและอธิษฐานจิตในการหล่อพระวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดถวายพรพระและอธิษฐานจิตในการหล่อพระวันวิสาขบูชา
610529_06_ปกิณกะธรรมสวดถวายพรพระและอธิษฐานจิตในการหล่อพระวันวิสาขบูชา.mp3

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของจิตในยามทุกข์จากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของจิตในยามทุกข์จากอกุศลกรรม
610529_05_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของจิตในยามทุกข์จากอกุศลกรรม.mp3

บวงสรวงหล่อพระเป็นสรณะที่พึ่งในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระเป็นสรณะที่พึ่งในวันวิสาขบูชา
610529_04_ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระเป็นสรณะที่พึ่งในวันวิสาขบูชา.mp3

พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-เทศน์พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
610529_02_เทศน์พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

พระต่อความสุข(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระต่อความสุข
610529_01_ปกิณกะธรรมพระต่อความสุข.mp3

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๑)

๒๘ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย
610528_07_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

การบูชาพระแม่ธรณี(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๑)

๒๘ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการบูชาพระแม่ธรณี
610528_06_ปกิณกะธรรมการบูชาพระแม่ธรณี.mp3

ตั้งใจถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ณ วัดตากฟ้า(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๑)

๒๘ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ณ วัดตากฟ้า
610528_03_ปกิณกะธรรมตั้งใจถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งณวัดตากฟ้า.mp3

ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๒๘ พ.ค. ๖๑)

๒๘ พ.ค. ๖๑-เทศน์ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย
610528_02_เทศน์ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย.mp3

ใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๑)

๒๘ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย
610528_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ความตั้งใจหล่อพระด้วยใจบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๑)

๒๗ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความตั้งใจหล่อพระด้วยใจบริสุทธิ์
610527_06_ปกิณกะธรรมความตั้งใจหล่อพระด้วยใจบริสุทธิ์.mp3

กำลังใจยอมรับความจริงว่ามีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๑)

๒๗ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจยอมรับความจริงว่ามีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม
610527_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจยอมรับความจริงว่ามีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม.mp3

ทำความดีโดยไม่ลังเลสงสัยทำให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๑)

๒๗ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีโดยไม่ลังเลสงสัยทำให้ถึงมรรคผล
610527_04_ปกิณกะธรรมทำความดีโดยไม่ลังเลสงสัยทำให้ถึงมรรคผล.mp3

การตั้งใจปฏิบัติความดีให้พ่อแม่ผู้มีคุณมีความสุขคือทานอันประเสริฐ(เทศน์ ๒๗ พ.ค. ๖๑)

๒๗ พ.ค. ๖๑-เทศน์การตั้งใจปฏิบัติความดีให้พ่อแม่ผู้มีคุณมีความสุขคือทานอันประเสริฐ
610527_03_เทศน์การตั้งใจปฏิบัติความดีให้พ่อแม่ผู้มีคุณมีความสุขคือทานอันประเสริฐ.mp3

กำลังใจตั้งมั่นไม่สนใจร่างกายตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๑)

๒๗ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นไม่สนใจร่างกายตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
610527_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นไม่สนใจร่างกายตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจละความพอใจในการเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๑)

๒๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจละความพอใจในการเกิด
610526_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจละความพอใจในการเกิด.mp3

ทานในพระศาสนาและการปฏิบัติใจ(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๑)

๒๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทานในพระศาสนาและการปฏิบัติใจ
610526_06_ปกิณกะธรรมทานในพระศาสนาและการปฏิบัติใจ.mp3

ปฏิบัติที่จิต ไม่ใช่กาย(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๑)

๒๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิบัติที่จิต ไม่ใช่กาย
610526_05_ปกิณกะธรรมปฏิบัติที่จิตไม่ใช่กาย.mp3

การหล่อพระเพื่อเป็นกำลังในพุทธานุสสติ และพึงระวังอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๑)

๒๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการหล่อพระเพื่อเป็นกำลังในพุทธานุสสติ และพึงระวังอกุศลกรรม
610526_04_ปกิณกะธรรมการหล่อพระเพื่อเป็นกำลังในพุทธานุสสติและพึงระวังอกุศลกรรม.mp3

ทรงอินทรีย์ ๕และพละ ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์(เทศน์ ๒๖ พ.ค. ๖๑)

๒๖ พ.ค. ๖๑-เทศน์ทรงอินทรีย์ ๕และพละ ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์
610526_03_เทศน์ทรงอินทรีย์๕และพละ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์.mp3

ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๑)

๒๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
610526_01_ปกิณกะธรรมยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิจึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒๐ พ.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610520_05_พระเมตตาพร.mp3

กำลังใจทำความดี เบื่อหน่ายร่างกาย มีพระนิพพานเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๖๑)

๒๐ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดี เบื่อหน่ายร่างกาย มีพระนิพพานเป็นอารมณ์
610520_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีเบื่อหน่ายร่างกายมีพระนิพพานเป็นอารมณ์.mp3

ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรต้องทำด้วยการเจริญเมตตาละมานะ(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๖๑)

๒๐ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมขอขมาเจ้ากรรมนายเวรต้องทำด้วยการเจริญเมตตาละมานะ
610520_03_ปกิณกะธรรมขอขมาเจ้ากรรมนายเวรต้องทำด้วยการเจริญเมตตาละมานะ.mp3

การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ(เทศน์ ๒๐ พ.ค. ๖๑)

๒๐ พ.ค. ๖๑-เทศน์การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ
610520_02_เทศน์การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ.mp3

พึงไม่ประมาทเห็นทุกข์อยู่เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๖๑)

๒๐ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาทเห็นทุกข์อยู่เสมอ
610520_01_ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาทเห็นทุกข์อยู่เสมอ.mp3

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทำความดีในพระศาสนาด้วยกำลังใจศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๑)

๑๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาด้วยกำลังใจศรัทธา
610519_07_ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาด้วยกำลังใจศรัทธา.mp3

เร่งสร้างกำลังใจโดยไม่ลังเลสงสัย จะเข้าถึงมรรคผลเมื่อยามบุญให้ผล(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๑)

๑๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเร่งสร้างกำลังใจโดยไม่ลังเลสงสัย จะเข้าถึงมรรคผลเมื่อยามบุญให้ผล
610519_06_ปกิณกะธรรมเร่งสร้างกำลังใจโดยไม่ลังเลสงสัยจะเข้าถึงมรรคผลเมื่อยามบุญให้ผล.mp3

การเจริญพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๑)

๑๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเจริญพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล
610519_05_ปกิณกะธรรมการเจริญพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล.mp3

พระคาถามหาลาภ(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๑)

๑๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระคาถามหาลาภ
610519_04_ปกิณกะธรรมพระคาถามหาลาภ.mp3

บวงสรวงบูชาครูและอาราธนายันต์เกราะเพชร(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๑)

๑๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูและอาราธนายันต์เกราะเพชร
610519_03_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูและอาราธนายันต์เกราะเพชร.mp3

บูชาคุณครูบาอาจารย์เห็นคุณของพระรัตนตรัยในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๑)

๑๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบูชาคุณครูบาอาจารย์เห็นคุณของพระรัตนตรัยในวันไหว้ครู
610519_02_ปกิณกะธรรมบูชาคุณครูบาอาจารย์เห็นคุณของพระรัตนตรัยในวันไหว้ครู.mp3

ตั้งจิตขอขมาบูชาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ(เทศน์ ๑๙ พ.ค. ๖๑)

๑๙ พ.ค. ๖๑-เทศน์ตั้งจิตขอขมาบูชาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ
610519_01_เทศน์ตั้งจิตขอขมาบูชาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ.mp3

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สำรวมจิตให้บริสุทธิ์เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๑)

๑๘ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสำรวมจิตให้บริสุทธิ์เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์
610518_02_ปกิณกะธรรมสำรวมจิตให้บริสุทธิ์เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์.mp3

บวงสรวงขอพระเมตตาในการบูชาคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๑)

๑๘ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงขอพระเมตตาในการบูชาคุณครูบาอาจารย์
610518_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงขอพระเมตตาในการบูชาคุณครูบาอาจารย์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๓ พ.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610513_08_พระเมตตาพร.mp3

ตั้งใจบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๑)

๑๓ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
610513_06_ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3

การปฏิบัติมโนมยิทธิต้องไม่ลังเลสงสัย(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๑)

๑๓ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติมโนมยิทธิต้องไม่ลังเลสงสัย
610513_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติมโนมยิทธิต้องไม่ลังเลสงสัย.mp3

อุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาด้วยศรัทธามิใช่ตัณหา(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๑)

๑๓ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาด้วยศรัทธามิใช่ตัณหา
610513_04_ปกิณกะธรรมอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาด้วยศรัทธามิใช่ตัณหา.mp3

ผู้เจริญพุทธานุสสติเสมอย่อมมีจิตผ่องใสในกาลมรณะ(เทศน์ ๑๓ พ.ค. ๖๑)

๑๓ พ.ค. ๖๑-เทศน์ผู้เจริญพุทธานุสสติเสมอย่อมมีจิตผ่องใสในกาลมรณะ
610513_03_เทศน์ผู้เจริญพุทธานุสสติเสมอย่อมมีจิตผ่องใสในกาลมรณะ.mp3

มั่นคงในศีล สมาธิ ปัญญาจึงจะพ้นจากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๑)

๑๓ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมมั่นคงในศีล สมาธิ ปัญญาจึงจะพ้นจากอกุศลกรรม
610513_01_ปกิณกะธรรมมั่นคงในศีลสมาธิปัญญาจึงจะพ้นจากอกุศลกรรม.mp3

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติจะเกิดผลเมื่อถึงวาระ ต้องยอมรับความจริงและไม่ละความเพียร(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๑)

๑๒ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติจะเกิดผลเมื่อถึงวาระ ต้องยอมรับความจริงและไม่ละความเพียร
610512_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติจะเกิดผลเมื่อถึงวาระต้องยอมรับความจริงและไม่ละความเพียร.mp3

อานิสงส์ผลของทานที่เคยทำมา(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๑)

๑๒ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์ผลของทานที่เคยทำมา
610512_07_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ผลของทานที่เคยทำมา.mp3

ความหวังดีที่น่ารังเกียจ(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๑)

๑๒ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความหวังดีที่น่ารังเกียจ
610512_06_ปกิณกะธรรมความหวังดีที่น่ารังเกียจ.mp3

เจริญพระกรรมฐานแยกจิตออกจากกายเพื่อระงับความฟุ้งซ่านในสังขาร(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๑)

๑๒ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญพระกรรมฐานแยกจิตออกจากกายเพื่อระงับความฟุ้งซ่านในสังขาร
610512_05_ปกิณกะธรรมเจริญพระกรรมฐานแยกจิตออกจากกายเพื่อระงับความฟุ้งซ่านในสังขาร.mp3

การให้อภัยเป็นธรรมทานเหนือทานทั้งปวง(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๑)

๑๒ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการให้อภัยเป็นธรรมทานเหนือทานทั้งปวง
610512_04_ปกิณกะธรรมการให้อภัยเป็นธรรมทานเหนือทานทั้งปวง.mp3

สมาทานศีลตั้งมั่นปฏิบัติด้วยสุจริตใจ(เทศน์ ๑๒ พ.ค. ๖๑)

๑๒ พ.ค. ๖๑-เทศน์สมาทานศีลตั้งมั่นปฏิบัติด้วยสุจริตใจ
610512_03_เทศน์สมาทานศีลตั้งมั่นปฏิบัติด้วยสุจริตใจ.mp3

การละความสุขจากกามราคะ(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๑)

๑๒ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการละความสุขจากกามราคะ
610512_01_ปกิณกะธรรมการละความสุขจากกามราคะ.mp3

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชายผู้พ้นความอาฆาตด้วยจิตไม่คิดประทุษร้ายผู้ใด(นิทาน ๗ พ.ค. ๖๑)

๗ พ.ค. ๖๑-นิทานชายผู้พ้นความอาฆาตด้วยจิตไม่คิดประทุษร้ายผู้ใด
610507_02_นิทานชายผู้พ้นความอาฆาตด้วยจิตไม่คิดประทุษร้ายผู้ใด.mp3

พี่ชายผู้ปรารถนาความจริงอันไม่หวั่นไหวกับน้องสาวผู้ปรารถนาสิ่งไร้ประโยชน์(นิทาน ๗ พ.ค. ๖๑)

๗ พ.ค. ๖๑-นิทานพี่ชายผู้ปรารถนาความจริงอันไม่หวั่นไหวกับน้องสาวผู้ปรารถนาสิ่งไร้ประโยชน์
610507_01_นิทานพี่ชายผู้ปรารถนาความจริงอันไม่หวั่นไหวกับน้องสาวผู้ปรารถนาสิ่งไร้ประโยชน์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๖ พ.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610506_07_พระเมตตาพร.mp3

อนุสสติในคุณของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๑)

๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอนุสสติในคุณของพระรัตนตรัย
610506_06_ปกิณกะธรรมอนุสสติในคุณของพระรัตนตรัย.mp3

กำลังใจในทาน ศีล เนกขัมมะเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๑)

๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจในทาน ศีล เนกขัมมะเป็นปรมัตถบารมี
610506_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในทานศีลเนกขัมมะเป็นปรมัตถบารมี.mp3

การทำความดีโดยไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทา(เทศน์ ๖ พ.ค. ๖๑)

๖ พ.ค. ๖๑-เทศน์การทำความดีโดยไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทา
610506_03_เทศน์การทำความดีโดยไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทา.mp3

การมีจิตจดจ่อในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๑)

๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการมีจิตจดจ่อในการถวายทาน
610506_01_ปกิณกะธรรมการมีจิตจดจ่อในการถวายทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ล่วงพ้นทุกข์จากความพลัดพรากด้วยการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๑)

๕ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมล่วงพ้นทุกข์จากความพลัดพรากด้วยการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
610505_08_ปกิณกะธรรมล่วงพ้นทุกข์จากความพลัดพรากด้วยการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

ชายขอทานผู้กลายเป็นเศรษฐีใจบุญ(นิทาน ๕ พ.ค. ๖๑)

๕ พ.ค. ๖๑-นิทานชายขอทานผู้กลายเป็นเศรษฐีใจบุญ
610505_07_นิทานชายขอทานผู้กลายเป็นเศรษฐีใจบุญ.mp3

รักษาโรคด้วยพุทธานุภาพ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๑)

๕ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมรักษาโรคด้วยพุทธานุภาพ
610505_06_ปกิณกะธรรมรักษาโรคด้วยพุทธานุภาพ.mp3

การวางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๑)

๕ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ
610505_05_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ.mp3

การเห็นทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๕ พ.ค. ๖๑)

๕ พ.ค. ๖๑-เทศน์การเห็นทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้า
610505_03_เทศน์การเห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์และปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้า.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๑)

๕ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610505_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

การทำความดีเพื่อการไม่เกิด ต้องอาศัยความอดทนข่มใจ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๑)

๕ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อการไม่เกิด ต้องอาศัยความอดทนข่มใจ
610505_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อการไม่เกิดต้องอาศัยความอดทนข่มใจ.mp3

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจทำความดีจากการเห็นโทษในความไม่แน่นอนของชีวิต(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๑)

๔ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีจากการเห็นโทษในความไม่แน่นอนของชีวิต
610504_02_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีจากการเห็นโทษในความไม่แน่นอนของชีวิต.mp3

ลูกชายเศรษฐีผู้เห็นทุกข์จากความพลัดพราก(นิทาน ๔ พ.ค. ๖๑)

๔ พ.ค. ๖๑-นิทานลูกชายเศรษฐีผู้เห็นทุกข์จากความพลัดพราก
610504_01_นิทานลูกชายเศรษฐีผู้เห็นทุกข์จากความพลัดพราก.mp3