วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจยอมรับความจริงว่ามีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๑)

๒๗ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจยอมรับความจริงว่ามีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม
610527_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจยอมรับความจริงว่ามีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม.mp3