วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บวงสรวงบูชาครูและอาราธนายันต์เกราะเพชร(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๑)

๑๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูและอาราธนายันต์เกราะเพชร
610519_03_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูและอาราธนายันต์เกราะเพชร.mp3