วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรต้องทำด้วยการเจริญเมตตาละมานะ(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๖๑)

๒๐ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมขอขมาเจ้ากรรมนายเวรต้องทำด้วยการเจริญเมตตาละมานะ
610520_03_ปกิณกะธรรมขอขมาเจ้ากรรมนายเวรต้องทำด้วยการเจริญเมตตาละมานะ.mp3