วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตั้งใจบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๑)

๑๓ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
610513_06_ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3