วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๑)

๕ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610505_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3