วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รักษาโรคด้วยพุทธานุภาพ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๑)

๕ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมรักษาโรคด้วยพุทธานุภาพ
610505_06_ปกิณกะธรรมรักษาโรคด้วยพุทธานุภาพ.mp3