วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๑)

๒๘ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย
610528_07_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3